Planering, arkitektur och design - Mango arkitekter
::English::    

Menu:

 

 “To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan but also believe ”
Anatole France

Våra medarbetare har erfarenheter från världens alla hörn. Varje nytt projekt, stort eller litet, ser vi som en möjlighet att få lära oss något nytt om världen - om hur man kan planera och gestalta människovänliga miljöer.

Form och gestaltning
Vi arbetar kontinuerligt med analyserandet och gestaltandet av offentliga, urbana miljöer. Självklart bistår vi gärna med vårt kunnande även vid planering och utformning av privata miljöer. I vårt gestaltnings- och planeringsarbete försöker vi alltid ha i fokus för vem och för vilken användning vi egentligen planerar för.Visualisering och illustration
Vi har ett brett kunnande inom visualisering och arbetar både digitalt och analogt. Digitat arbetar vi med verktyg som AutoCad, 3d Studio Max, Photoshop, Illustrator och Flash. Vi framställer allt från fotorealistiska 3D-renderingar och fotomontage till snabba, enkla skisser. För att presentera idéer, planer, program med mera, hjälper vi gärna till med framställandet av webbgrafik, broschyrer, kartor, affischer och annat informationsmaterial.Plan- och utredningsuppdrag
Vi genomför även uppdrag på den kommunala planeringens alla nivåer, från översiktsplaner och detaljplaner till områdesplaner och gestaltningsprogram. Vi utför även robusthetsanalyser, ortsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, sociala konsekvensanalyser och andra typer av planutredningar.

Planuppdrag


Mango arkitekter - Planering, arkitektur & design
Syrénvägen 1, SE-371 62 Lyckeby,
Copyright © 2013 Mango arkitekter